พุทธธรรมสงฆ์ เว็บไซต์ kasinung.com เป็นเว็บไซด์  ธรรมะ,  สอนธรรมะ, ฟังธรรม, ฟังธรรมะ, เรียนธรรมะ, ปฏิบัติธรรม !! การเข้าถึง..พระรัตนตรัย..พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นสรณะ..  ต่อจากนี้ไป!! ท่านสามารถติดตามข่าวสารและคำสอน..หรือคุยเรื่องปัญหาชีวิต..ในข้อธรรมะที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของท่านเอง...โดย " อาจารย์ อ.กสินัง " ได้จาก " ห้องธรรมะ " (เว็บบอร์ด) ค่ะ!!..และท่านที่ต้องการหนังสือการปฎิบัติกรรมฐานเบื้องต้น  (แจกเพื่อเป็นธรรมทาน).... ท่านสามารถแจ้ง.ชื่อและที่อยู่ติดต่อได้ที่.." ห้องธรรมะ " หรือ โทร. 089-1161231, Fax. 02-4159527 ค่ะ!! 

บทความ
ผู้อื่นสอน! ยังห่างไกล.. (อ่าน 6924/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์ 23/6/53

เวลา 08:11am

ผู้อื่นสอนยังห่างไกล !   จิตใจเราจะเข้าใจในธรรมะนั้น  ตัวเองต้องสอนตัวเอง / หลวงปู่สิม


     เวลา 08:14am

พระท่านสอน.  จงอย่าสนใจร่างกายของตนเอง.. จงอย่าสนใจในร่างกายของคนอื่น / หลวงพ่อพระราชพรหมยาน


     เวลา 08:17am

 จิตใจของเรามีทุกข์ติดอยู่กับสิ่งไหน.. ต้องมองเห็นความเป็นจริงในสิ่งนั้น / อ.กสินัง