พุทธธรรมสงฆ์ เว็บไซต์ kasinung.com เป็นเว็บไซด์  ธรรมะ,  สอนธรรมะ, ฟังธรรม, ฟังธรรมะ, เรียนธรรมะ, ปฏิบัติธรรม !! การเข้าถึง..พระรัตนตรัย..พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นสรณะ..  ต่อจากนี้ไป!! ท่านสามารถติดตามข่าวสารและคำสอน..หรือคุยเรื่องปัญหาชีวิต..ในข้อธรรมะที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของท่านเอง...โดย " อาจารย์ อ.กสินัง " ได้จาก " ห้องธรรมะ " (เว็บบอร์ด) ค่ะ!!..และท่านที่ต้องการหนังสือการปฎิบัติกรรมฐานเบื้องต้น  (แจกเพื่อเป็นธรรมทาน).... ท่านสามารถแจ้ง.ชื่อและที่อยู่ติดต่อได้ที่.." ห้องธรรมะ " หรือ โทร. 089-1161231, Fax. 02-4159527 ค่ะ!! 

บทความ
อุปาทานการ ยึดถือ (อ่าน 7080/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 25/6/53

เวลา 06:11 am

อุปาทาน!!  การยึดถือ.. จะหลุดไปได้..ต้องอาศัยการรู้แจ้งในสิ่งนั้นว่าเป็นทุกข์ / อ.กสินัง


     เวลา 06:14 am

 ถ้า ความป่วย. ความเจ็บ. ความตาย!!  เข้ามาอย่าได้สนใจในเวทนานั้น.. ให้จิตอยู่กับพุทโธ!! / อ.กสินัง

     เวลา 06:17am

 อายุยิ่งมาก!!  ความต่ำทรามอย่าให้มีมาก.. เพราะเวลาเหลือทำความดี. มันมีน้อย / อ.กสินัง