พุทธธรรมสงฆ์ เว็บไซต์ kasinung.com เป็นเว็บไซด์  ธรรมะ,  สอนธรรมะ, ฟังธรรม, ฟังธรรมะ, เรียนธรรมะ, ปฏิบัติธรรม !! การเข้าถึง..พระรัตนตรัย..พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นสรณะ..  ต่อจากนี้ไป!! ท่านสามารถติดตามข่าวสารและคำสอน..หรือคุยเรื่องปัญหาชีวิต..ในข้อธรรมะที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของท่านเอง...โดย " อาจารย์ อ.กสินัง " ได้จาก " ห้องธรรมะ " (เว็บบอร์ด) ค่ะ!!..และท่านที่ต้องการหนังสือการปฎิบัติกรรมฐานเบื้องต้น  (แจกเพื่อเป็นธรรมทาน).... ท่านสามารถแจ้ง.ชื่อและที่อยู่ติดต่อได้ที่.." ห้องธรรมะ " หรือ โทร. 089-1161231, Fax. 02-4159527 ค่ะ!! 

บทความ
เมื่อมีศีลบริสุทธิ์. สมาธิก็เกิด (อ่าน 5408/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์วันที่ 19/6/53

 

เวลา 06:55 am

ชีวิตของคนที่ไร้ธรรม!!  จะติดบ่วงกรรมไปจนตาย.. อยากหลุดบ่วงกรรม!!. จงตั้งใจ. ภาวนา!! / อ.กสินัง


    เวลา 06:58 am

 ทำสมาธิอย่างเดียว!!  ศีลไม่มี.. สมาธิจะไม่ปรากฎ!!  เพราะสมาธิจะมีได้ต้องอาศัยศีล / อ.กสินัง


    เวลา 06:01 am

 เมื่อมีศีลบริสุทธิ์!!  สมาธิก็เกิด.. จิตใจจะเยือกเย็น!!. วิปัสสนาญานก็เกิด / หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

  เวลา 07:04 am

 บังเอิญไปเหยียบสัตว์ตาย!!  โยนของไปทับตาย!!. โดยไม่มีเจตนา..อย่างนี้ศีลไม่ขาด / หลวงพ่อพระราชพรหมยาน