พุทธธรรมสงฆ์ เว็บไซต์ kasinung.com เป็นเว็บไซด์  ธรรมะ,  สอนธรรมะ, ฟังธรรม, ฟังธรรมะ, เรียนธรรมะ, ปฏิบัติธรรม !! การเข้าถึง..พระรัตนตรัย..พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นสรณะ..  ต่อจากนี้ไป!! ท่านสามารถติดตามข่าวสารและคำสอน..หรือคุยเรื่องปัญหาชีวิต..ในข้อธรรมะที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของท่านเอง...โดย " อาจารย์ อ.กสินัง " ได้จาก " ห้องธรรมะ " (เว็บบอร์ด) ค่ะ!!..และท่านที่ต้องการหนังสือการปฎิบัติกรรมฐานเบื้องต้น  (แจกเพื่อเป็นธรรมทาน).... ท่านสามารถแจ้ง.ชื่อและที่อยู่ติดต่อได้ที่.." ห้องธรรมะ " หรือ โทร. 089-1161231, Fax. 02-4159527 ค่ะ!! 

บทความ
เกิดแล้วต้องตาย (อ่าน 5524/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์วันที่ 18/6/53

 

เวลา 06:08 am

 ถ้าจะเลว!!  ให้เลวอยู่ในใจ!!. อย่า!! ให้มันไหลมาทางปาก.. อย่า!! ให้ไหลมาทางกาย / หลวงพ่อพระราชพรหมยาน


    เวลา 06:11 am

 เกิดแล้วต้องตาย!!  ไม่ตายวันนี้.. วันหน้าก็ตาย!!. ให้รู้ไว้เข้าใจไว้!!  จิตอย่ามัวเมา / อ.กสินัง


    เวลา 06:15 am

 บุญบาป!!  เป็นของเที่ยงแท้แน่นอน!!. ใครทำบาป.. บาปย่อมให้ผล.. ใครทำบุญ!! บุญตามให้ผล / หลวงปู่สิม