พุทธธรรมสงฆ์ เว็บไซต์ kasinung.com เป็นเว็บไซด์  ธรรมะ,  สอนธรรมะ, ฟังธรรม, ฟังธรรมะ, เรียนธรรมะ, ปฏิบัติธรรม !! การเข้าถึง..พระรัตนตรัย..พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นสรณะ..  ต่อจากนี้ไป!! ท่านสามารถติดตามข่าวสารและคำสอน..หรือคุยเรื่องปัญหาชีวิต..ในข้อธรรมะที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของท่านเอง...โดย " อาจารย์ อ.กสินัง " ได้จาก " ห้องธรรมะ " (เว็บบอร์ด) ค่ะ!!..และท่านที่ต้องการหนังสือการปฎิบัติกรรมฐานเบื้องต้น  (แจกเพื่อเป็นธรรมทาน).... ท่านสามารถแจ้ง.ชื่อและที่อยู่ติดต่อได้ที่.." ห้องธรรมะ " หรือ โทร. 089-1161231, Fax. 02-4159527 ค่ะ!! 

บทความ
ขจัดทุกข์มันไม่ยาก!! (อ่าน 5440/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์วันที่ 16/6/53

 

เวลา 07:55 am

 ขจัดทุกข์มันไม่ยาก!! ถ้าขจัดความอยาก!!.  ความอยากเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์ทั้งปวง!! / อ.กสินัง


    เวลา 07:58 am

 เมื่อจิตจดจ่ออยู่แต่การภาวนา!!.  มันจะหาเรื่องวุ่นวายใส่ตัวเองไม่เจอหรอก!! / อ.กสินัง


    เวลา 08:06 am

คนเราถ้าใจยึดถืออะไรขึ้นมา.  มันทุกข์ใจเมื่อนั้น!!   เมื่อรู้แล้วให้วางลง!!  / อ.กสินัง