พุทธธรรมสงฆ์ เว็บไซต์ kasinung.com เป็นเว็บไซด์  ธรรมะ,  สอนธรรมะ, ฟังธรรม, ฟังธรรมะ, เรียนธรรมะ, ปฏิบัติธรรม !! การเข้าถึง..พระรัตนตรัย..พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นสรณะ..  ต่อจากนี้ไป!! ท่านสามารถติดตามข่าวสารและคำสอน..หรือคุยเรื่องปัญหาชีวิต..ในข้อธรรมะที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของท่านเอง...โดย " อาจารย์ อ.กสินัง " ได้จาก " ห้องธรรมะ " (เว็บบอร์ด) ค่ะ!!..และท่านที่ต้องการหนังสือการปฎิบัติกรรมฐานเบื้องต้น  (แจกเพื่อเป็นธรรมทาน).... ท่านสามารถแจ้ง.ชื่อและที่อยู่ติดต่อได้ที่.." ห้องธรรมะ " หรือ โทร. 089-1161231, Fax. 02-4159527 ค่ะ!! 

บทความ
สัตว์อื่นยังสงสารได้. ทำไมไม่สงสารตัวเอง (อ่าน 5333/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์วันที่ 15/6/53

 

เวลา 06:17 am

 ทางโลก!!  พูดมาก.เรื่องก็มาก!!.,  ทางธรรม!!  ฟังมาก.ภาวนามาก!!. ได้ปัญญา..ปล่อยวางมาก!! / อ.กสินัง

  
    เวลา 06:20 am

 สัตว์อื่นยังสงสารได้!!  ทำไม?.ไม่สงสารตัวเอง..  อย่า!!.ปล่อยให้ตัวเองทำผิด / อ.กสินัง


         เวลา 06:22 am

 คำสอน!! ของพระพุทธเจ้าทุกคำ..เป็นบุญทั้งหมด!!  ถ้าทุกคนปฏิบัติตาม / อ.กสินัง