พุทธธรรมสงฆ์ เว็บไซต์ kasinung.com เป็นเว็บไซด์  ธรรมะ,  สอนธรรมะ, ฟังธรรม, ฟังธรรมะ, เรียนธรรมะ, ปฏิบัติธรรม !! การเข้าถึง..พระรัตนตรัย..พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นสรณะ..  ต่อจากนี้ไป!! ท่านสามารถติดตามข่าวสารและคำสอน..หรือคุยเรื่องปัญหาชีวิต..ในข้อธรรมะที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของท่านเอง...โดย " อาจารย์ อ.กสินัง " ได้จาก " ห้องธรรมะ " (เว็บบอร์ด) ค่ะ!!..และท่านที่ต้องการหนังสือการปฎิบัติกรรมฐานเบื้องต้น  (แจกเพื่อเป็นธรรมทาน).... ท่านสามารถแจ้ง.ชื่อและที่อยู่ติดต่อได้ที่.." ห้องธรรมะ " หรือ โทร. 089-1161231, Fax. 02-4159527 ค่ะ!! 

บทความ
จงอย่า!! สนใจทุกสิ่งทุกอย่างในโลก (อ่าน 5519/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์วันที่ 13/6/53

 

เวลา 07:22 am

 จงอย่า!! สนใจจริยา. ของบุคคลอื่น.., ให้พยายาม!! ปรับปรุงใจตนเองเป็นสำคัญ  / หลวงพ่อพระราชพรหมยาน


     เวลา 07:25 am

จงอย่า!! สนใจทุกสิ่งทุกอย่างในโลก.. เพราะว่าสิ่งทั้งหลายในโลกนี้..มันไม่ใช่เรา!! / อ.กสินัง


     เวลา 07:27 am

 อารมณ์ใด!! ที่ประกอบด้วย..ความรัก โลภ โกรธ หลง!! เป็นอารมณ์ของดิรัจฉาน / หลวงพ่อพระราชพรหมยาน


     เวลา 07:38 am

เราคิดว่าคนอื่นชั่ว!!  แท้จริงความคิดแบบนี้..เราชั่วกว่าคนอื่น!!  คนดีเขาไม่คิด!! / อ.กสินัง