พุทธธรรมสงฆ์ เว็บไซต์ kasinung.com เป็นเว็บไซด์  ธรรมะ,  สอนธรรมะ, ฟังธรรม, ฟังธรรมะ, เรียนธรรมะ, ปฏิบัติธรรม !! การเข้าถึง..พระรัตนตรัย..พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นสรณะ..  ต่อจากนี้ไป!! ท่านสามารถติดตามข่าวสารและคำสอน..หรือคุยเรื่องปัญหาชีวิต..ในข้อธรรมะที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของท่านเอง...โดย " อาจารย์ อ.กสินัง " ได้จาก " ห้องธรรมะ " (เว็บบอร์ด) ค่ะ!!..และท่านที่ต้องการหนังสือการปฎิบัติกรรมฐานเบื้องต้น  (แจกเพื่อเป็นธรรมทาน).... ท่านสามารถแจ้ง.ชื่อและที่อยู่ติดต่อได้ที่.." ห้องธรรมะ " หรือ โทร. 089-1161231, Fax. 02-4159527 ค่ะ!! 

บทความ
คนที่ฟังธรรมแล้วไม่ได้อะไร? (อ่าน 4026/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์วันที่ 12/6/53

 

เวลา 06:42 am

คนที่ฟังธรรมแล้วไม่ได้อะไร!!   ก็ไม่ต่างอะไรกับ.ไก่ที่เห็นพลอย!! / อ.กสินัง


     เวลา06:46 am

 คนที่แอบทำผิดมักไม่กลัวบาป!!  แต่กลับกลัวคนอื่นรู้.. ในบาปที่ตนทำ!! / อ.กสินัง


     เวลา06:49  am

   ถ้าเราเห็นความตายของตัวเองจริงๆ!!  มันจะสลด เบื่อหน่าย จางคลาย!! จาก โลภ โกรธ หลง / อ.กสินัง