พุทธธรรมสงฆ์ เว็บไซต์ kasinung.com เป็นเว็บไซด์  ธรรมะ,  สอนธรรมะ, ฟังธรรม, ฟังธรรมะ, เรียนธรรมะ, ปฏิบัติธรรม !! การเข้าถึง..พระรัตนตรัย..พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นสรณะ..  ต่อจากนี้ไป!! ท่านสามารถติดตามข่าวสารและคำสอน..หรือคุยเรื่องปัญหาชีวิต..ในข้อธรรมะที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของท่านเอง...โดย " อาจารย์ อ.กสินัง " ได้จาก " ห้องธรรมะ " (เว็บบอร์ด) ค่ะ!!..และท่านที่ต้องการหนังสือการปฎิบัติกรรมฐานเบื้องต้น  (แจกเพื่อเป็นธรรมทาน).... ท่านสามารถแจ้ง.ชื่อและที่อยู่ติดต่อได้ที่.." ห้องธรรมะ " หรือ โทร. 089-1161231, Fax. 02-4159527 ค่ะ!! 

บทความ
ร่างกายนี้ไม่ช้าก็ตาย!! (อ่าน 5398/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์วันที่ 10/6/53

 

เวลา 06:14 am

 การทำสมาธิ!!  ศีลไม่ดี..สมาธิจะเกิดขึ้นไม่ได้!!  ควรต้องให้ศีลบริสุทธิ์เสียก่อน / อ.กสินัง


    เวลา 06:16 am

 ร่างกายนี้ไม่ช้าก็ตาย!!  ร่างกายก็ต้องถูกทอดทิ้ง..เหมือนกับท่อนไม้ที่ไร้ประโยชน์!! / อ.กสินัง


    เวลา 06:21 am

 มองเห็นคนแก่!!  จงคิดให้เห็นความจริงว่า..สภาพเขาเป็นแบบไหน?.  ไม่ช้าเราจะเป็นแบบนั้น!! / อ.กสินัง