พุทธธรรมสงฆ์ เว็บไซต์ kasinung.com เป็นเว็บไซด์  ธรรมะ,  สอนธรรมะ, ฟังธรรม, ฟังธรรมะ, เรียนธรรมะ, ปฏิบัติธรรม !! การเข้าถึง..พระรัตนตรัย..พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นสรณะ..  ต่อจากนี้ไป!! ท่านสามารถติดตามข่าวสารและคำสอน..หรือคุยเรื่องปัญหาชีวิต..ในข้อธรรมะที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของท่านเอง...โดย " อาจารย์ อ.กสินัง " ได้จาก " ห้องธรรมะ " (เว็บบอร์ด) ค่ะ!!..และท่านที่ต้องการหนังสือการปฎิบัติกรรมฐานเบื้องต้น  (แจกเพื่อเป็นธรรมทาน).... ท่านสามารถแจ้ง.ชื่อและที่อยู่ติดต่อได้ที่.." ห้องธรรมะ " หรือ โทร. 089-1161231, Fax. 02-4159527 ค่ะ!! 

บทความ
ความผิดที่ตัวเองมองไม่เห็น!! (อ่าน 5833/ตอบ 0)

คติธรรมของท่านอาจารย์วันที่ 9/6/53

 

เวลา 06:20 am

 ไม่ตั้งใจอยู่กับพุทโธ!!  มันจะไปเห็นอะไร.., มีทุกข์!! ก็ยังมีทุกข์ต่อไปไม่สิ้นสุด!! / อ.กสินัง


    เวลา 06:22 am

 บาปคนอื่นอย่าไปแบกไปหาม!!  บาปของเรา..ควรละ.ควรวาง!!  นี่คือหนทางการพ้นทุกข์ / อ.กสินัง


    เวลา 07:21 am

 ความผิดที่ตัวเองมองไม่เห็น!!. มันทำให้ชีวิตลำบากยากเข็นนะ / อ.กสินัง