พุทธธรรมสงฆ์ เว็บไซต์ kasinung.com เป็นเว็บไซด์  ธรรมะ,  สอนธรรมะ, ฟังธรรม, ฟังธรรมะ, เรียนธรรมะ, ปฏิบัติธรรม !! การเข้าถึง..พระรัตนตรัย..พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นสรณะ..  ต่อจากนี้ไป!! ท่านสามารถติดตามข่าวสารและคำสอน..หรือคุยเรื่องปัญหาชีวิต..ในข้อธรรมะที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของท่านเอง...โดย " อาจารย์ อ.กสินัง " ได้จาก " ห้องธรรมะ " (เว็บบอร์ด) ค่ะ!!..และท่านที่ต้องการหนังสือการปฎิบัติกรรมฐานเบื้องต้น  (แจกเพื่อเป็นธรรมทาน).... ท่านสามารถแจ้ง.ชื่อและที่อยู่ติดต่อได้ที่.." ห้องธรรมะ " หรือ โทร. 089-1161231, Fax. 02-4159527 ค่ะ!! 

บทความ
ศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาเห็นชอบ (อ่าน 5372/ตอบ 0)

คติธรรมของท่านอาจารย์วันที่ 7/6/53

 

เวลา 06:34 am

 พระท่านสอน!! จงใคร่ครวญก่อน..แล้วจึงทำดีกว่า!!  คิดก่อนพูด..คิดก่อนทำ!!  ไม่เดือดร้อน / อ.กสินัง


     เวลา 06:39 am

 ศรัทธา!! ต้องประกอบด้วยปัญญาเห็นชอบ..จึงจะเป็นศรัทธาที่ทำให้พ้นทุกข์ / อ.กสินัง