พุทธธรรมสงฆ์ เว็บไซต์ kasinung.com เป็นเว็บไซด์  ธรรมะ,  สอนธรรมะ, ฟังธรรม, ฟังธรรมะ, เรียนธรรมะ, ปฏิบัติธรรม !! การเข้าถึง..พระรัตนตรัย..พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นสรณะ..  ต่อจากนี้ไป!! ท่านสามารถติดตามข่าวสารและคำสอน..หรือคุยเรื่องปัญหาชีวิต..ในข้อธรรมะที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของท่านเอง...โดย " อาจารย์ อ.กสินัง " ได้จาก " ห้องธรรมะ " (เว็บบอร์ด) ค่ะ!!..และท่านที่ต้องการหนังสือการปฎิบัติกรรมฐานเบื้องต้น  (แจกเพื่อเป็นธรรมทาน).... ท่านสามารถแจ้ง.ชื่อและที่อยู่ติดต่อได้ที่.." ห้องธรรมะ " หรือ โทร. 089-1161231, Fax. 02-4159527 ค่ะ!! 

บทความ
สิ่งที่ยังมาไม่ถึง!! ให้ปล่อยวาง (อ่าน 5637/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์วันที่ 4/6/53

เวลา 06:34 am

ยามใดที่ใจสงบ!!  ยามนั้นให้คิดพิจารณา.. ให้เห็นว่าชีวิตเราอยู่กับความไม่เที่ยง / อ.กสินัง


    เวลา 06:38 am

 สิ่งที่ผ่านมา..อย่าไปนึกถึง!!  สิ่งที่ยังมาไม่ถึง..ให้ปล่อยวาง!!  ชีวิตจะเป็นสุข / อ.กสินัง