พุทธธรรมสงฆ์ เว็บไซต์ kasinung.com เป็นเว็บไซด์  ธรรมะ,  สอนธรรมะ, ฟังธรรม, ฟังธรรมะ, เรียนธรรมะ, ปฏิบัติธรรม !! การเข้าถึง..พระรัตนตรัย..พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นสรณะ..  ต่อจากนี้ไป!! ท่านสามารถติดตามข่าวสารและคำสอน..หรือคุยเรื่องปัญหาชีวิต..ในข้อธรรมะที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของท่านเอง...โดย " อาจารย์ อ.กสินัง " ได้จาก " ห้องธรรมะ " (เว็บบอร์ด) ค่ะ!!..และท่านที่ต้องการหนังสือการปฎิบัติกรรมฐานเบื้องต้น  (แจกเพื่อเป็นธรรมทาน).... ท่านสามารถแจ้ง.ชื่อและที่อยู่ติดต่อได้ที่.." ห้องธรรมะ " หรือ โทร. 089-1161231, Fax. 02-4159527 ค่ะ!! 

บทความ
การภาวนา สำคัญที่สุดคือทำอยู่เสมอ (อ่าน 5529/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์วันที่ 3/6/53

 

เวลา 6:12 am

การภาวนา!! สำคัญที่สุดคือ..ทำอยู่เสมอ!!,  อย่าไปคอยว่าวันไหนสบายใจแล้วค่อยทำ!! / อ.กสินัง


    เวลา 7:34 am

 แต่ไหนแต่ไร..คนก็ตายให้เราเห็น!!, แต่คนเราทำไม? มองไม่เห็นความตายของตนเอง!! / อ.กสินัง