บทความ
Total: 194:               
 
First    Prev 6 7 8 9 10         Go to: Go
คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 02/12/2554 พระท่านสอน!!.คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 02/12/2554 พระท่านสอน!!. (อ่าน 5762)
คติธรรมท่านอาจารย์วันที่ 02/12/54 67. พระท่านสอน "เมื่อเราประสงค์สิ่งใด!!. ต้องพิจารณาเหตุเสียก่อน!!. เมื่อดูแล้วว่า..มันไม่ผิดศีลธรรม!!. เราก็สามารเอาได้!!. แต่เมื่อดูแล้วว่า..มันผิดศีล!!. เราก็ละเสีย..ไม่เอา!!." 68. พระท่านสอน "ผู้เห็นโทษในความผิ...
คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 03/12/2554 พระท่านสอน!!.คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 03/12/2554 พระท่านสอน!!. (อ่าน 5861)
คติธรรมท่านอาจารย์วันที่ 03/12/54 70. พระท่านสอน "อะไรก็ดีหมด..มันดีมาจากใจ!!. ใจดีก็ดีหมด!!. ใจเสียก็เสียหมด!!. ท่านจึงให้ภาวนา..พุทโธ!!.ในใจ!!" 71. พระท่านสอน "ความสงบกาย!!. วาจา!!. จิต!!. ให้มีอยู่ทุกเวลาแล้ว!!. ความทุกข์!!.ความเดือดร้อนต่างๆ!!....
คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 05/12/2554 พระท่านสอน!!.คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 05/12/2554 พระท่านสอน!!. (อ่าน 5698)
คติธรรมท่านอาจารย์วันที่ 05/12/54 73. พระท่านสอน "ยังไม่ได้ถอนรากกิเลสในกาย!!. วาจา!!.จิต!!.ของตนเอง!!.มายึดว่าตัวกูของกู!!. ตัวเราของเรา!!. เราเป็นนั่นเป็นนี่!!. เป็นอะไร?. ก็เป็น..อสุภะนั่นแหละ!!" 74. พระท่านสอน "คำสอนของพระพุทธเจ้า!!. เวลาเราจะร...
คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 06/12/2554 พระท่านสอน!!.คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 06/12/2554 พระท่านสอน!!. (อ่าน 5823)
คติธรรมท่านอาจารย์วันที่ 06/12/54 76. ใจของคนที่เต็มไปด้วย..กิเลสตัณหา!!. ถึงแม้ชีวิตยังมีลมหายใจอยู่..ก็เหมือนคนที่ตายแล้ว!!. คือ.ตายจากความหลุดพ้น.. พ้นทุกข์ไปไม่ได้!!. / อ.กสินัง 77. เห็นคนอื่นกำลังจะตาย!!. อย่าคิดว่าตัวเองยังไม่ตาย!!. แต่...
อาจารย์ของดคติธรรมนับแต่วันนี้!!.เพราะเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว!!อาจารย์ของดคติธรรมนับแต่วันนี้!!.เพราะเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว!! (อ่าน 5647)
อาจารย์ของดคติธรรม!!.นับแต่วันนี้!!. เพราะเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว!!. ขอให้ทุกคนนำธรรมะที่ได้..ไปคิดใคร่ครวญให้เห็น!!. เมื่อเห็นแล้ว!!.จิตของท่านจะสงบเยือกเย็น!!.มีความสุข!! /อ.กสินัง
สนุกคุย-สนุกคิดสนุกคุย-สนุกคิด (อ่าน 5385)
ความสำคัญของข้อวัตรปฏิบัติ (ตอนสุดท้ายของรายการสนุกคุยสนุกคิด)
“การเจริญมรรคผล”“การเจริญมรรคผล” (อ่าน 7667)
ธรรมะรอบเช้าประจำวันอาทิตย์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๖ เรื่อง “การเจริญมรรคผล”ณ สถานปฏิบัติธรรมนราภิรมย์ จังหวัดนครปฐมบรรยายธรรมโดย....ท่านอาจารย์ อ กสินัง...........................................................................................................
“แนวทางการประพฤติปฏิบัติ”“แนวทางการประพฤติปฏิบัติ” (อ่าน 5734)
ธรรมะวันบวชเนกขัมมะ ครั้งที่ ๓๒ ชั่วโมงที่สอง วันอาทิตย์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เรื่อง.... “แนวทางการประพฤติปฏิบัติ” ณ สถานปฏิบัติธรรมนราภิรมย์ จังหวัดนครปฐม เวลา ๑๔.๐๕ น. ถึง ๑๖.๑๘ น. บรรยายธรรมโดย....ท่านอาจารย์ อ กสินัง ........................
“อารมณ์พระอริยบุคคล”“อารมณ์พระอริยบุคคล” (อ่าน 6130)
สรุปธรรมะวันจัดสังฆทาน วันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เรื่อง.... “อารมณ์พระอริยบุคคล” ณ บ้านพุทธ ธรรม สงฆ์ บรรยายธรรมโดย....ท่านอาจารย์ อ กสินัง .......................................................................................................
“อย่างไร เรียกว่า คนดีจริง ดีแท้”“อย่างไร เรียกว่า คนดีจริง ดีแท้” (อ่าน 5729)
ธรรมะช่วงเช้าวันจันทร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เรื่อง “อย่างไร เรียกว่า คนดีจริง ดีแท้” ณ สถานปฏิบัติธรรมนราภิรมย์ จังหวัดนครปฐม บรรยายธรรมโดย....ท่านอาจารย์ อ กสินัง ...................................................................................
“การเจริญมรรคผล ตอน นิวรณ์”“การเจริญมรรคผล ตอน นิวรณ์” (อ่าน 5802)
ธรรมะรอบเช้าประจำวันอาทิตย์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เรื่อง.... “การเจริญมรรคผล ตอน นิวรณ์” ณ สถานปฏิบัติธรรมนราภิรมย์ จังหวัดนครปฐม บรรยายธรรมโดย....ท่านอาจารย์ อ กสินัง .................................................................................
“จรณะ ๑๕”“จรณะ ๑๕” (อ่าน 5875)
ธรรมะรอบเช้า วันอาทิตย์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรื่อง.... “จรณะ ๑๕” ณ สถานปฏิบัติธรรมนราภิรมย์ จังหวัดนครปฐม บรรยายธรรมโดย....ท่านอาจารย์ อ กสินัง ..........................................................................................................
“อินทรีย์ ๕”“อินทรีย์ ๕” (อ่าน 5779)
ธรรมะรอบเช้า วันอาทิตย์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๖ เรื่อง.... “อินทรีย์ ๕” ณ สถานปฏิบัติธรรมนราภิรมย์ จังหวัดนครปฐม บรรยายธรรมโดย....ท่านอาจารย์ อ กสินัง .......................................................................................................
อ.กสินังอ.กสินัง (อ่าน 6738)
สวัสดีค่ะ ! ยินดีต้อนรับสู่.. พุทธธรรมสงฆ์ เว็บไซด์กสินัง www.kasinung.com          ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณ.ทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการใน.เว็บไซด์ของเรา. ข้อมูลต่างๆ ขณะนี้เรากำลังปรับป...