บทความ
Total: 194:               
 
First    Prev 1 2 3 4 5 Next    Last       Go to: Go
ความตายไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัว!!ความตายไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัว!! (อ่าน 5113)
คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 06/07/2553    เวลา 1:33 pm  ความตายไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัว!!. แต่ความตาย!!.สอนให้เราเห็นความเป็นจริงว่า..คนที่เกิดมา..ไม่มีอะไรเหลือเป็นของเรา!! / อ.กสินัง     เวลา 1:36 pm ถ้ามีสติ!!.นำความผ...
การทำสมาธิ!!การทำสมาธิ!! (อ่าน 5236)
คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 07/07/2553   เวลา 06:31 am ถ้าเราสร้างเหตุ!! แห่งความเดือดร้อน!!.. ผลที่ชีวิตจะได้รับคือ..ความเดือดร้อน!! / อ.กสินัง     เวลา 06:33 am การทำสมาธิ!! ย่อมทำให้ผู้เจริญนั้นมีสติ!!. ไม่หลง..ตาย!!....
ทุกคนเกิดมาต้องมีกิเลส!!ทุกคนเกิดมาต้องมีกิเลส!! (อ่าน 5133)
คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 08/07/2553   เวลา 07:44 pm เราไม่ชอบ!! คนอื่นกระทำแบบไหน!!. เราอย่าทำแบบนั้น / อ.กสินัง เวลา 07:45 pm  ทุกคนเกิดมาต้องมีกิเลส!!.  แต่อย่าเป็นทาสกิเลส!! / อ.กสินัง
ชาวบ้านเขาจะชั่ว..เขาจะดี!!ชาวบ้านเขาจะชั่ว..เขาจะดี!! (อ่าน 5309)
คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 09/07/2553    เวลา 07:44 am  ชาวบ้านเขาจะชั่ว..เขาจะดี!! จะได้ยังไง!!. สิ่งที่จะรู้ได้ชัดก็คือ..ตัวของเรา!! / หลวงพ่อพระราชพรหมยาน       เวลา 07:47 am  เราอยากได้สิ่งที่ดี..จ...
ทุกข์ควรกำหนดรู้!!ทุกข์ควรกำหนดรู้!! (อ่าน 5326)
คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 10/07/2553   เวลา 08:06 am ทุกข์ควรกำหนดรู้!!  สมุทัยควรละเสีย!!  นิโรธควรทำให้แจ้ง!! มรรคควรทำให้เกิด!!. ให้มี!! / หลวงปู่ขาว       เวลา 08:12 am ร่างกายมันเหมือนกับบ้านเช่าอยู...
อะไรที่เราหลงติดอยู่!!อะไรที่เราหลงติดอยู่!! (อ่าน 5386)
คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 11/07/2553   เวลา 07:21 am  อะไรที่เราหลงติดอยู่!!  ถ้าเรามองไม่เห็น..ทุกข์โทษในสิ่งนั้น!!. ยากที่จะถอนตัวออกมาได้!! /อ.กสินัง        เวลา 07:23 am สุนัขมีทุกข์ด้วยโรคเรื้อน...
พรหมวิหารสี่!!พรหมวิหารสี่!! (อ่าน 5326)
คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 12/07/53   เวลา 07:22 am พรหมวิหารสี่!!  ถ้าไม่มีในใจใคร..แสดงว่าเลว!!.. เลวเกินไปสำหรับความเป็นมนุษย์!! / หลวงพ่อพระราชพรหมยาน      เวลา 07:26 am  ทำตัวดี!!  อย่าอวดดี!!.เหมือนช...
โรคที่รักษาไม่หาย!!โรคที่รักษาไม่หาย!! (อ่าน 5336)
คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 13/07/53   เวลา 05:51 am โรคที่รักษาไม่หาย..มันเป็นโรคกรรม!!. ต้องปฎิบัติธรรมเท่านั้น.จึงจะช่วยได้!! / อ.กสินัง      เวลา 05:54 am รู้ว่าคนอื่นทำผิด!! แต่ไม่รู้ว่าตัวเองทำผิด!!. รู้ไปทำไม...
ปล่อยวาง!!ปล่อยวาง!! (อ่าน 5371)
คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 14/07/2553   เวลา 07:33 am  ถ้าเวรกรรมไม่มีจริง!!  ความทุกข์และความตาย!!.ก็ไม่น่าจะมีจริง!!.? / อ.กสินัง     เวลา 07:35 am  ไม่ต้องจองเวรใคร!! ใครทำเวรกรรมใดไว้!!.ผู้นั้นรับกรรมเวรนั้น...
เหตุความทุกข์ของคนเหตุความทุกข์ของคน (อ่าน 5229)
คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 15/07/2553   เวลา 06:51 am  เหตุความทุกข์ของคนคือ..ติดที่กาย!!.  เห็นจริงในกายเมื่อไหร่.. หมดทุกข์เมื่อนั้น!! / อ.กสิน้ง       เวลา 06:54 am  คนติดกาย!! เพราะคิดว่าสวย..ว่าดี...
เห็นอะไรไม่ดีเท่าเห็นกาย!!เห็นอะไรไม่ดีเท่าเห็นกาย!! (อ่าน 5035)
คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 16/07/2553   เวลา 06:28 am  หลัก!! ศีลตัองรักษา!!. นิวรณ์ต้องกำจัด!!. ภาวนาต้องเสมอ!!. มีพรหมวิหารเป็นอารมณ์!! / อ.กสินัง      เวลา 06:31 am เห็นอะไรไม่ดีเท่าเห็นกาย!!.  รู้แจ้งกายเมื...
กิเลสที่มาหุ้มห่อจิตทั้งหมดนั้น!!กิเลสที่มาหุ้มห่อจิตทั้งหมดนั้น!! (อ่าน 5101)
คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 18/07/2553   เวลา 06:15 am ฟังธรรมแล้ว!! ท่านต้องสอนตัวเอง..ให้ละบาป!!. ถ้าละบาปไม่ได้เชิญตามสบาย!!. นรก..ว่างพอ!! / อ.กสินัง       เวลา 06:18 am  ถ้าตั้งใจให้ถูก!!.จะต้องทำใจให้เป็นก...
กำหนดรู้ลมหายใจเข้าออก!!กำหนดรู้ลมหายใจเข้าออก!! (อ่าน 5189)
คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 19/07/2553       เวลา 09:18 am  1. กำหนดรู้ลมหายใจเข้าออก!!.ให้สติคงตัว..มีความรู้สึกว่าเราต้องตายแน่!! / อ.กสินัง        เวลา 09:21 am  2. ขึ้นชื่อว่าควา...
สติเป็นสิ่งสำคัญ!!สติเป็นสิ่งสำคัญ!! (อ่าน 5286)
คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 20/07/2553   เวลา 06:02 am คนที่บรรลุมรรคผล..พระนิพพาน!!. ส่วนใหญ่เขาเจริญสติ..และคิดหาความเป็นจริงเสมอ!! / อ.กสินัง        เวลา 06:05 am สติเป็นสิ่งสำคัญ!!. คนที่ขาดสติ..ก็เหมือนรถท...
อธิษฐานบารมี!!อธิษฐานบารมี!! (อ่าน 5278)
คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 21/07/2553   เวลา 06:49 am  พระสอน!! จงทำกำลังใจ..ให้มีความเบื่อหน่ายในกามคุณ!!.เพราะกามคุณมีแต่ทุกข์โทษ!! / อ.กสินัง       เวลา 06:52 am  อธิษฐานบารมี!! ตั้งใจไว้อย่างไร?. ให้ตั้...
ความจริงที่คนเราต้องรู้!!ความจริงที่คนเราต้องรู้!! (อ่าน 5165)
คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 22/07/2553   เวลา 06:03 am ความจริงที่คนเราต้องรู้!!.คือเกิดมาในเบื้องต้น!!.ทรุดโทรมในท่ามกลาง!!. สลายไปในที่สุด!! / อ.กสินัง       เวลา 06:07 am พระเตือนท่านแล้ว!!.อย่าทำผิด!!  แต่ท...
ต่อหน้าอย่างหนึ่ง!! ลับหลังอีกอย่างหนึ่ง!!ต่อหน้าอย่างหนึ่ง!! ลับหลังอีกอย่างหนึ่ง!! (อ่าน 5835)
คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 23/7/53   เวลา 06:53 am  พระพุทธเจ้า!! กล่าวว่าสิ่งใดยังมาไม่ถึง..ไม่ควรนึก!!. สิ่งใดที่ล่วงมาแล้ว..ไม่ควรไปคิด!!. เอาจิตของเราคิดในปัจจุบันว่า!!.เวลานี้ทำใจให้มันดีก็พอ!! / หลวงพ่อพระราชพรหมยาน   &nb...
ศีลมีไว้ให้ท่านรักษา!!ศีลมีไว้ให้ท่านรักษา!! (อ่าน 5198)
คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 24/07/2553   เวลา 06:54 am  เราอยากพ้นทุกข์!! แต่เอากิเลสเป็นที่พึ่งที่อาศัย!!.มันจะพ้นทุกข์ไปได้ยังไง? / อ.กสิน้ง       เวลา 07:02 am  ถ้าคนเรายังมีตัณหา!! ความชั่วจะทำได้ง่าย!!....
เวลาคนเราทำผิด!!เวลาคนเราทำผิด!! (อ่าน 5254)
คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 25/07/2553     เวลา 07:02 am อารมณ์ดี!!.มีคนเข้าหา!!  อารมณ์บ้า!!.คนหนีหาย.. / อ.กสินัง   เวลา 07:12 am เวลาคนเราทำผิด!!.ก็แก้ตัวว่าไม่รู้ว่าสิ่นนั้นมันผิด!! พอกรรมลิขิตจะแก้ยังไง!! / อ...
กรรมท่านเป็นคนก่อ!!กรรมท่านเป็นคนก่อ!! (อ่าน 5257)
คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 26/07/2553     เวลา 06:09 am กรรมท่านเป็นคนก่อ!!.เคราะห์ท่านเป็นคนสร้าง!!  คนอื่นแก้ไขไม่ได้!!.ท่านต้องแก้เอง!!  / อ.กสินัง   เวลา 06:13 am ทำผิดแล้วค่อยมาแก้ตัว!!.แล้วจะไปได้อะไร?  มัน...